Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Kỹ Năng & Công Cụ Để Trở Thành Triệu Phú - Bước 5: Thương lượng từ sự dư giả

Nhà triệu phú tiến bộ theo đuổi một cách tiếp cận mang tính nguyên tắc đối với sự thương lượng. Điều này có nghĩa là trong từng giao dịch có sự thương lượng, Nhà triệu phú tiến bộ định cộng tác với người tham dự nhằm mở rộng tình huống để mọi người cùng thắng. Không bao giờ có thể tổn thất cho bất kì ai trong doanh vụ.
Điều đó có ý nghĩa là mỗi “sự thương lượng” là một hành động sáng tạo xuất phát từ “đại dương dư giả”. Từ ngữ cảnh này Nhà triệu phú tiến bộ chỉ sáng tạo ra sự dư giả chứ không phải sự giàu có. Điều này có nghĩa là tất cả những cuộc thương lượng của nhà triệu phú tiến bộ đều là đúng đạo lý, trung thực và là những sự kiện thắng-thắng.

Một nhà triệu phú tiến bộ thương lượng từ cương vị quản lý. Nhà triệu phú tiến bộ thỏa hiệp để tạo ra của cải vốn cải thiện cuộc sống của mọi người. Mục tiêu là làm giàu chính mình trong khi làm giàu cho những người khác, chứ không phải thắng mà gây hại cho người khác. Đúng hơn là, nó nhắm đến mở rộng những gì có thể. Thành công được xác định bởi kích thước miếng bánh lớn hơn bao nhiêu sau cuộc thương lượng.

Vì thế sự thương lượng trở thành một niềm vui cho tất cả những bên liên quan.

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ