Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Tạo banner quảng cáo hiển thị luân phiên

Nói đến quảng cáo trên trang web, thông thường tại một không gian web cố định bạn chỉ có thể đặt 1 banner, lấy ví dụ trên phần Header về bên phải bạn chỉ có thể đặt 1 banner có kích thước 468x60. Script sau đây sẽ giúp tạo hiệu ứng chạy luân phiên các banner, từ đó trang web của bạn sẽ trở nên sinh động hơn.

Bạn có thể xem Demo bên dưới.

Để thực hiện thủ thuật này, bạn hãy sử dụng code như bên dưới (đặt trong một tiện ích HTML/Javascript đối với Blogger).


<script type="text/javascript">
// Banner Rotation Script by Bloggerism
var ban = new Array();
var link = new Array();
var index = 0;

ban[0] = new Image();
ban[0].src = "URL_banner_0";
link[0] = "URL_link_0";

ban[1] = new Image();
ban[1].src = "URL_banner_1";
link[1] = "URL_link_1";

ban[2] = new Image();
ban[2].src = "URL_banner_2";
link[2] = "URL_link_2";

index = Math.random() * (ban.length);
index = Math.floor(index);

function rotator()
{if (index == ban.length) index = 0;
if (document.images) {
document.images.rotation.src = ban[index].src;
}
else {
document.getElementById('rotation').src=ban[index].src;
}
index++;
setTimeout('rotator()',3000);
}
function go() {window.open(link[index-1]);}
</script>

<img id="rotation" style="cursor:pointer;" src="" onclick="go();"/>
<script type="text/javascript">rotator();</script>

Trong đoạn code trên bạn lần lượt thay thế URL_banner tương ứng với URL_link.

Chú ý số 3000 ám chỉ 3000 mili giây, tương đương 3 giây chỉ khoảng cách giữa các lần chuyển banner. Bạn có thể điều chỉnh con số này tùy ý.

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ