Chào mừng bạn ghé thăm Hội triệu Phú

Hội nhập - Phát triển - Sự sống còn của doanh nghiệp… Tìm kiềm đối tác, mở rộng quan hệ giao thương… Thiếu vốn đầu tư - Nỗi lo chung cùa doanh nghiệp… Khủng hoảng, lối thoát nào dành cho doanh nghiệp…

Hội Triệu Phú cung cấp các giải pháp thiết thực giúp các Doanh Nhân và Lãnh Đạo Doanh Nghiệp nâng cao năng lực lãnh đạo, tìm ra những hướng mới nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh để vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Đăng ký sử dụng Gmail theo tên miền riêng

Để sử dụng Gmail theo tên miền riêng, cần đăng ký sử dụng dịch vụ Google Apps. Bấm vào liên kết dưới đây để đăng ký Google Apps, gói dịch vụ miễn phí Standard Edition:

https://www.google.com/a/cpanel/standard/new3

Bước 1: Đăng ký.
Nhập tên miền vào ô và nhấn nút "Gởi"Nhập đầy đủ thông tin vào tất cả các ô trong biểu mẫu phía dưới.


Lưu ý mục "Địa chỉ email thay thế" phải nhập một địa chỉ email bạn đang sử dụng và không thuộc tên miền đang đăng ký.
Nhấn nút "Tôi chấp nhận! Hãy tạo tài khoản của tôi" để gởi biểu mẫu. Đợi 1 lúc để Google xử lý.
Google tự động chuyển hướng đến màn hình đăng nhập. Quý khách đăng nhập với tài khoản vừa đăng ký ở trên.


Sau khi đăng nhập đúng mật khẩu, Google sẽ hỏi quý khách lựa chọn cách cấu hình hệ thống. Chọn "Đi tới tùy chỉnh".


Bước 2: Xác nhận quý khách là chủ sở hữu tên miền
Trước khi quý khách có thể sử dụng email, Google cần xác nhận quý khách là chủ sở hữu chính thức của tên miền. Bấm và lựa chọn "Trang tổng quan"


Bấm vào lựa chọn "Xác nhận rằng bạn sở hữu miền của mình". Thực hiện thứ tự 4 yêu cầu của Google.


Bước 3: Cài đặt email - Trỏ MX record sang Gmail
Quay tr lại "Trang tổng quan". Bấm "Cài đặt" ở mục Gmail


Từng bước làm theo hướng dẫn ở mục "Thay đổi URL" và "Hướng dẫn thiết lập MX". Thời gian để các thay đổi có hiệu lực trong khoảng 24 giờ.
Bước 4: Tạo emai cho người dùng
Chọn mục "Tổ chức và người dùng"

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Mẫu kế Hoạch kinh doanh khởi nghiệp dành cho Giám Đốc CEO

1.0 Tóm tắt dự án (Executive Summary)
Chart: Highlights
1.1 Mục tiêu (Objectives)
1.2 Sứ mệnh (Mission)
1.3 Chìa khoá thành công (Keys to success)
2.0 Tóm tắt thông tin công ty (Company Summary)
2.1 Hình thức sở hữu (Company Ownership)
2.2 Company History
Table: Past Performance
Chart: Past Performance
2.3 Company Locations and Facilities
3.0 Sản phẩm và Dịch vụ (Product and Service Summary)
3.1 Product and Service Description
3.2 Competitive Comparison
3.3 Sales Literature
3.4 Fulfillment
3.5 Technology
3.6 Future Products and Services
4.0 Phân tích thị trường (Market Analysis Summary)
4.1 Phân khúc thị trường (Market Segmentation)
Table: Bảng số liệu phân tích thị trường (Market Analysis)
Chart: Biểu đồ phân tích thị trường (Market Analysis (Pie))
4.2 Chiến lược lựa chọn phân khúc thị trường ( Target Market Segment Strategy)
4.2.1 Market Needs
4.2.2 Market Trends
4.2.3 Market Growth
4.3 Phân tích ngành kinh doanh (Service Business Analysis)
4.3.1 Business Participants
4.3.2 Distributing a Service
4.3.3 Competition and Buying Patterns
4.3.4 Main Competitors
5.0 Tóm tắt kế hoạch Website (Web Plan Summary)
5.1 Chiến lược Marketing cho Website (Website Marketing Strategy)
5.2 Bảng yêu cầu chức năng Website (Development Requirements)
6.0 Tóm tắt chiến lược & kế hoạch triển khai dự án
6.1 Phân tích SWOT
6.1.1 Điểm mạnh (Strengths)
6.1.2 Điểm yếu (Weaknesses)
6.1.3 Cơ hội (Opportunities)
6.1.4 Thách thức (Threats)
6.2 Strategy Pyramid
6.3 Value Proposition
6.4 Lợi thế cạnh tranh (Competitive Edge)
6.5 Chiến lược Marketing (Marketing Strategy)
6.5.1 Positioning Statement
6.5.2 Pricing Strategy
6.5.3 Promotion Strategy
6.5.4 Distribution Strategy
6.5.5 Marketing Programs
6.6 Chiến lược Bán hàng (Sales Strategy)
6.6.1 Dự báo bán hàng (Sales Forecast)
Table: Bảng dự báo bán hàng (Sales Forecast)
Chart: Biểu đồ dự báo bán hàng theo tháng (Sales Monthly)
Chart: Biểu đồ dự báo bán hàng theo năm (Sales by Year)
6.6.2 Sales Programs
6.7 Strategic Alliances
6.8 Thời gian thực hiện (Milestones)
Table: Bảng kế hoạch thời gian thực hiện (Milestones)
Chart: Biểu đồ kế hoạch thực hiện (Milestones)
7.0 Đội ngũ quản lý (Management Summary)
7.1 Organizational Structure
Org. Chart: Organizational Chart
7.2 Management Team
7.3 Management Team Gaps
7.4 Kế hoạch nhân sự (Personnel Plan)
Table: Ngân sách lương dự kiến (Personnel)
8.0 Kế hoạch tài chính (Financial Plan)
8.1 Số liệu quan trọng (Important Assumptions)
8.2 Key Financial Indicators
Chart: Benchmarks
8.3 Phân tích điểm hoà vốn (Break-even Analysis)
Table: Bảng phân tích điểm hoà vốn (Break-even Analysis)
Chart: Biểu đồ phân tích điểm hoà vốn (Break-even Analysis)
8.4 Bản kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến (Projected Profit and Loss)
Table: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and Loss)
Chart: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng (Profit Monthly)
Chart: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh theo Năm (Profit Yearly)
Chart: Biểu đồ báo cáo lãi gộp theo tháng(Gross Margin Monthly)
Chart: Biểu đồ báo cáo lãi gộp theo năm (Gross Margin Yearly)
8.5 Bảng lưu chuyển tiền tệ dự kiến (Projected Cash Flow)
Table: Bảng số liệu lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow)
Chart: Biểu đồ minh hoạ lưu chuyển tiền tệ (Cash)
8.6 Bảng cân đối kế toán dự kiến (Projected Balance Sheet)
Table: Bảng số liệu cân đối kế toán (Balance Sheet)
8.7 Bảng chỉ số tài chính (Business Ratios)
Table: Bảng số liệu chỉ số tài chính (Ratios)
8.8 The Investment Offering
Table: Investment Offering
8.9 Valuation
Table: Investment Analysis
8.10 Use of Funds
Table: Use of Funds
8.11 Payback
Table: Payback
Chart: Payback Period
Table: Bảng dự báo bán hàng (Sales Forecast)
Table: Ngân sách lương dự kiến (Personnel)
Table: Ngân sách lương dự kiến (Personnel)
Table: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and Loss)
Table: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and Loss)
Table: Bảng số liệu lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow)
Table: Bảng số liệu lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow)
Table: Bảng số liệu cân đối kế toán (Balance Sheet)
Table: Bảng số liệu cân đối kế toán (Balance Sheet)
  6

Đề tài về : CHIẾN LƯỢC kINH DOANH

MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC: Tập trung vào những vấn đề sau đây: 
-  Mức lợi nhuận
- Năng suất
- Vị thế cạnh tranh
- Đổi mới công nghệ
- Phúc lợi nhân viên
- Ổn định nhân sự
- Trách nhiệm xã hội - cộng đồng và môi trường
VD: Mục tiêu chung: Quan điểm phát triển lâu dài
Mục tiêu định lượng: 
- Tốc độ tăng trưởng
 - Thị Phần 
- Lời Trên Vốn 
.......
Vấn Đề Chiến Lược
- yêu cầu quyết định của nhà quản trị cao cáp nhất
- Đòi hỏi một khối lượng của nguồn lực tổ chức
- Định hướng tương lai: Ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của tổ chức trong dài hạn.
- Thường có kết quả/ hậu quả liên quan đến các đơn vị bộ phận trong tổ chức. 
- yêu cầu xem xét mội trường bên ngoài của tổ chức

Ví Dụ:

Chiến lược chủ yếu: ( Sử dụng để cạnh tranh)
- Phòng Thủ
- Ngăn Chặn
- Tấn Công bên sườn
- Tấn Công trực diện....

Chiến lượt chung ( Tạo Lợi Thế cạnh tranh):
- Phí tổn thấp
- Chênh Lệch
- Tập Trung....

Chiến lược chức năng ( Tăng cường vị thế cạnh tranh)
- Marketing
- Bán hàng
- Sản Phẩm
- Dịch Vụ khách hàng sau bán ( Hậu mãi)
- Nghiên cứu và phát triển (RD)...

Các thông số về chiến lược
- Chiến lược chứa các mục tiêu, chính sách và chuỗi hành động
- Chiến lược phát triển trên cơ sở một số khái niệm chính
- Chiến lược giải quyết vấn đề không thể dự báo và không biết trước.
- Chiến lược đòi hỏi một hệ thống chiến lược hỗ trợ lẫn nhau.

Căn cứ hình thành chiến lược:

+ Bản Thân Doanh nghiệp: Ngân Sách/ Chi Phí.  Chức năng
+ Khách hàng: Chia thị trường theo thị hiếu. Chia thị trường theo khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.
+ Đối thủ cạnh tranh: Phân tích sự khác biệt giữa đối bên. Hiện tượng khách hàng chối bỏ. Khai thác sơ hở của đối thủ. 

Cách thức hình thành một chiến lược

- Theo kiểu năng động: Ngẫu hứng, táo bạo, dám chấp nhận rủi ro - dựa vào sự cảm nhận tinh tế và sự linh hoạt nhạy bén của chủ doanh nghiệp mà đề ra chiến lược ( Phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ)
- Theo kiểu thích ứng: Do kết quả hành động chứ không phải do thiết kế mà có. Ví Dụ công ty lấy sản phẩm cạnh tranh chất lượng cao làm vũ khí cạnh tranh, đén một giai đoạn nào đó đến một giai đoạn nào đó bị đối thủ cạnh trạnh đẩy vào thế giảm giá để cạnh tranh áp đảo và thấy có hiệu quả, từ đó doanh nghiệp chuyển qua bán giá thấp.
- Theo kế hoạch hóa: Chủ động trong quá trình phát triển chiến lượt của doanh nghiệp.

Tìm Kiếm và thời cơ về tiếp thị: 
- Đối phương không đáp ứng
- Đối phương yếu, mức cạnh tranh thấp
- Đáp ứng thị hiếu và định hướng thị hiếu của người tiêu dùng. 
- Nghiêng cứu chiến thuật của đối phương về tất cả các mặt liên quan  như sản xuất, tiếp thị...cải tiến và vận dụng-> tạo cơ hội thâm nhập thị trường.

CHIẾN THUẬT XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG: 
- Chiến thuật sản phẩm
- Chiến thuật giá cả:có 3 yếu tố Giá cả, chất lượng và dịch vụ
-Chiến thuật tố chức tiêu thụ sản phẩm

CHIẾN THUẬT MỞ RỘNG VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
- Chiến thuật phát triển sản phẩmdo chính công ty đầu tư
- Chiến thuật phát triển sản phẩm liên kết sàn
- Chiến thuật đa dạng hóa sản phẩm
- Chiến thuật Phát triển thị trường
Đặc tính: Thị trường không có đối thủ hoặc đối thủ yếu hoặc đối thủ bị kẻ hở
Chiến thuật : Lắp ngay vào kẻ hở của thị trường-> tung sản phẩm của mình ra đánh thức, khơi dậy, đáp ứng nhu cầu tâm lý người tiêu dùng.
Điều kiện hỗ trợ chiến thuật: Khi đối phương chủ quan đánh giá thấp hoặc tiềm năng tài chính của công ty mạnh.
 Tiến hành qua 3 bước: 
Bước 1:  phân loại thị trường
Bước 2: Xắp xếp các bước xâm nhập thị trường
Bước 3: Cải tiến sản phẩm

- Chiến thuật thị trường ngách
.....

TIẾP THỊ DƯỚI GÓC ĐỘ CHIẾN THUẬT QUÂN SỰ
- Chiến thuật đánh thọc sườn: Phát hiện nhu cầu -> đáp ứng nhu cầu->  hiệu quả và tiết kiệm
- Chiến thuật đánh trực tiếp 
- Chiến thuật đánh vòng vo
- Chiến thuật du kích

 CHIẾN THUẬT BẢO VỆ THỊ TRƯỜNG
- Chiến thuật bảo vệ bằng tiến công
- chiến thuật bảo vệ bằng nới rộng thị trường và đa dạng hóa thị trường
- `Chiến thuật Rút lui
Làm thế nào để tồn tại và phát triển
- sát nhập
- Hợp tác
- ....

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

QUY TRÌNH XUẤT BẢN một cuốn sách tại Việt Nam - biểu giá xuất bản sách

Để xuất bản một cuốn sách tại Việt Nam phải qua một số khâu. Điều quy định bắt buộc là cuốn sách đó phải được cấp phép của một nhà xuất bản bất kì trong số xấp xỉ 60 Nhà xuất bản đang hoạt động tại nước ta hiện nay. Các nhà xuất bản thuộc quản lý trực tiếp của bộ, ban, ngành, cơ quan,…nhưng tất cả được quản lý chuyên ngành bởi Cục Xuất bản – Bộ thông tin truyền thông.
Ở đây chúng tôi muốn giới thiệu quy trình xuất bản một cuốn sách (xuất bản lần đầu tiên và tái bản, sách viết và dịch, bao gồm tất cả các thể loại), gồm các khâu cụ thể.
Thông tin chung: Khổ sách – Loại giấy – Loại bìa
Trước tiên đối với từng thể loại sách, và ứng với ý thích của mình, các tác giả chọn cho cuốn sách của mình các thông số, cách thức sau để xuất bản
Khổ sách: Hiện trên thị trường Việt Nam có các khổ sách phổ biến sau (thông số đứng trước là chiều ngang, đứng sau là chiều đứng cuốn sách, tính theo chiều thuận của bìa sách): 10 cm x 15,5 cm; 13 cm x 19 cm; 13 cm x 20,5 cm; 13,5 cm x 20,5 cm; 14,5 cm x 20,5 cm; 16 cm x 24 cm; 19 cm x 27 cm.
Loại giấy: Thông thường sách in một màu người ta hay chọn các loại giấy sản xuất trong nước như Bãi Bằng, Tân Mai,…về độ trắng có chỉ số: 84 - 92 ISO. Định lượng (độ dày): 55 - 120g/m2. Nếu in màu sử dụng giấy Couche hoặc Duplex, định lượng từ 80 – 120g/m2.
Loại bìa: Có 2 loại chính: Bìa cứng (bìa được làm bằng các tông và bọc); bìa mềm (thường thường được in giấy couche định lượng 200 – 300g/m2)
Sách được đóng gáy bằng ép keo hoặc khâu chỉ, ép keo
Thủ tục xin giấy phép xuất bản
Khâu đầu tiên và bắt buộc là làm thủ tục xin giấy phép xuất bản.
Tác giả hoặc công ty đại diện chọn một nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung cuốn sách, gửi bản thảo (in ra trên giấy A4 hoặc bản file) cho Nhà xuất bản. Nhà xuất bản đọc duyệt, biên tập nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các sách thuộc diện cấm xuất bản không được cấp giấy phép xuất bản (tham khảo thêm luật xuất bản). Các nhà xuất bản khi kiểm duyệt nội dung thấy đáp ứng được quy định chung đề xuất báo cáo với cơ quan chủ quản và Cục xuất bản. Khi được sự đồng ý thì mới được cấp giấy phép xuất bản. Giấy phép được kí bởi Giám đốc hoặc Phó giảm đốc được ủy quyền của các NXB, và có thời hạn ghi rõ trên giấy phép, nơi chỉ định in xuất bản phẩm.
Chế bản điện tử
Sau khi được cấp giấy phép xuất bản, dữ liệu cuốn sách được đánh máy và trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và được in ra trên một loại gọi là giấy can (Giấy can (tiếng PhápPapier calque - giấy để sao chép, đồ lại) là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua) và chuyển đến nhà in.
Thiết kế bìa
Bìa được thiết kế để minh họa cho nội dung cuốn sách. Một số quy định là bìa 1 (bài trước của cuốn sách) phải ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản. Bìa 4 phải ghi rõ giá tiền, mã vạch chuẩn,…. Tác giả được in hình ở bìa 4 để giới thiệu. Bìa cấm quảng cáo bất kì loại gì.
In – gia công – đóng gói
Xong khâu này sách mới được là thành phẩm. 
Phát hành
Sách sau khi được in ra, được kiểm tra chất lượng phải nộp lưu chiểu lên Nhà xuất bản đã cấp phép, sau thời hạn ít nhất 7 ngày sách không có vấn đề gì mới được phát hành. Các nhà xuất bản khi cho phát hành phải có lệnh phát hành
Các cá nhân và tổ chức đều có thể xuất bản tác phẩm của mình, miễn là tuân thủ theo đúng các quy định của Luật xuất bản Việt Nam.
Biểu giá dịch vụ bao gồm từng khâu
1.      Quản lý phí (nộp các nhà xuất bản)
2.      Thiết kế trình bày - Chế bản điện tử
3.      Vẽ bìa
4.      In
Giá sẽ phụ thuộc vào khổ sách, chất lượng giấy, hình thức bìa, số lượng in,…(bao gồm các khâu trong Quy trình xuất bản)
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết
STT GROUP nhận tổ chức xuất bản (in và phát hành) tùy theo yêu cầu của quý khách.
LH: 0902424114 MR. HIẾU
(P. Tổng Biên tập thường trực )  

Email: CEO.hoitrieuphu@gmail.com  
Chuyên giúp các bạn mới lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam - Đảm bảo liên hệ là xuất bản được ngay vì đã có đội ngũ chuyên gia chỉnh sửa và phát hành chỉ trong 30 ngày. Cảm giác thật tuyệt vời nếu tác phẩm đầu tay của bạn được xuất bản! Ngay lập tức trở thành nhà văn, nhà thơ, chuyên gia, tác giả thật quá đơn giản thì còn gì vui sướng và tự hào hơn thế vì từ nay "ta được ngẩng cao đầu" với mọi người sau những ngày cực khổ vất vả đã được đền đáp vì được xuất bản tác phẩm của chính mình! Vậy là ta trở thành nổi thiếng rồi sao? Nếu bạn muốn thế thì hãy gọi ngay cho 0902424114 để được tư vấn.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có tập thơ muốn in để tặng bạn bè, xin cho biết cách thức và giá cả.
Ông (bà) gửi bản thảo để biên tập chúng tôi thẩm định trước khi chuyển bản thảo xin phép xuất bản tại các nhà xuất bản theo quy định. Sau khi thẩm định đủ điều kiện xuất bản và được nhà xuất bản cấp phép, chúng tôi sẽ dàn trang – thiết kế để đảm bảo hình thức cuốn sách.
Về giá sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: số trang, loại giấy in, số lượng in,…tùy thuộc vào yêu cầu của ông/bà chúng tôi sẽ báo giá cụ thể.
Tôi có cuốn tiểu thuyết muốn được in và phát hành trong hệ thống của công ty, xin cho biết cách thức.
Chúng tôi cũng sẽ tiến hành thẩm định bản thảo xem đủ điều kiện  xuất bản và có phù hợp với hệ thống phát hành của chúng tôi hay không, dựa vào đó chúng tôi sẽ có câu trả lời cụ thể cho quý ông/bà.
Tôi có tập sách muốn được xuất bản tại Nhà xuất bản Văn học.
Chúng tôi có sẵn mối quan hệ đối tác với nhiều nhà xuất bản, theo yêu cầu chúng tôi sẽ chuyển bản thảo đến nhà xuất bản Văn học và xin phép xuất bản. Nếu bản thảo đảm bảo theo các quy định của Nhà xuất bản Văn học thì cuốn sách hoàn toàn xuất bản được.

 Tôi có thể chỉ sử dụng riêng từng khâu trong quy trình xuất bản được không? Ví dụ như tôi chỉ muốn xin đươc cấp giấy phép chẳng hạn.
 Hoàn toàn được, dịch vụ của chúng tôi có thể tách rời từng khâu, không bắt buộc phải làm hết trọn gói.


 Nếu tôi muốn có một bảng giá cụ thể thì phải làm như thế nào?

 Ông, bà cho chúng tôi địa chỉ email, hoặc số điện thoại để chúng tôi liên lạc và thông báo cụ thể và thống nhất với ông, bà. 

Nhận tổ chức xuất bản (in và phát hành) tùy theo yêu cầu của quý khách.
LH: 0902424114 MR. HIẾU
(P. Tổng Biên tập thường trực )  

Email: CEO.hoitrieuphu@gmail.com  

Vp 1: Số 7 D2 F.25 Bình Thạnh, TP. Hồ chí Minh
VP 2: 47 Dương Văn An -An Phú An Khánh - Quận 2 -TP. HCM
Vp 3: Số 3 Đường 3 tháng 2, F11, Quận 10, Tp. HCM
VP 4: Số 1 D33 KDC Việt Sing - An Phú - Thuận An -TP. Bình DƯơng

Chuyên giúp các bạn mới lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam - Đảm bảo liên hệ là xuất bản được ngay vì đã có đội ngũ chuyên gia chỉnh sửa và phát hành chỉ trong 30 ngày. Cảm giác thật tuyệt vời nếu tác phẩm đầu tay của bạn được xuất bản! Ngay lập tức trở thành nhà văn, nhà thơ, chuyên gia, tác giả thật quá đơn giản thì còn gì vui sướng và tự hào hơn thế vì từ nay "ta được ngẩng cao đầu" với mọi người sau những ngày cực khổ vất vả đã được đền đáp vì được xuất bản tác phẩm của chính mình! Vậy là ta trở thành nổi thiếng rồi sao? Nếu bạn muốn thế thì hãy gọi ngay cho 0902424114 để được tư vấn.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Quản trị cuộc đời - quan tri cuoc doi

Sau buổi xem “voi” của 6 “nhóm thầy mù” + 1 “sư phụ mù”, chúng tôi được chia sẻ về Quản trị cuộc đời một cách cụ thể và khoa học nhất từ trước đến giờ(theo đánh giá chủ quan của tôi).
thay-boi-xem-voi
Quản trị cuộc đời, “sư phụ mù” kết luận có 5 “món”, nhưng “đệ tử mù” đã tách hẳn ra thành 6 “món” đó là “Hiểu rõ năng lực bản thân”(được tách ra từ “Năng lực cốt lõi”)
Quản trị cuộc đời
1. Chiến lược quản trị cuộc đời: tôi tóm tắt lại = mindmap, các bạn chịu khó click vào hình để xem hình lớn!
Chiến lược quản trị cuộc đời
2. Hiểu rõ bản thân:
Success in the knowledge economy comes to those who know themselves – their strengths, their values, and how they best perform – 1999, Harvard Business Review.
Một một số các câu hỏi:
- Bạn thuộc típ người nào?
 • Người tư vấn?
 • Người quyết định?
 • Người trưởng?
 • Người phó?
 • Người quản lý?
 • Người chuyên gia?
- Thế mạnh lớn nhất của bạn là gì?
- Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?
- Cái cách mà tôi có thể làm việc được với người khác?
- Cái cách mà tôi học được tốt nhất?
- …
Tại mục này, thầy GTT có chia sẻ với chúng tôi 1 câu chuyện về sự quyết định táo bạo và tạo bước ngoặt cho Công Ty Honda.
Honda là người rất sáng tạo, ông đã sáng chế ra rất nhiều các phát minh trong đó có xe Dream tiên tiến nhất vào lúc bấy giờ(với động cơ kiểu D98cc với pít-tông hiện đại nhất). Thế nhưng xe Dream vẫn chưa tạo được đột phát trên thì trường lúc đó do Honda là người chỉ giỏi sáng tạo. Cho đến năm 1949, Honda gặp Fujisawa thông qua 1 người bạn, ngay từ lần gặp đầu tiên Honda đã rất mến phục người bạn mới này, Honda đã chủ động gặp gỡ Fujisawa thêm vài lần nữa và đã ra 1 quyết định mà toàn công ty đều phản đối: mời Fujisawa về làm tổng giám đốc. Chú ý rằng, tại thời điểm đó Fujisawa đang thất nghiệp cũng chưa có thành tích gì nổi bật. Và bằng sự độc tài của mình ^^, Honda đã đưa Fujisawa lên làm tổng giám đốc lo mảng marketing và kinh doanh, còn mình xuống làm phó giám đốc toàn tâm toàn lực cho việc sáng chế. Kết quả là, …
Điều quan trọng là làm cái gì mà mình có thể làm giỏi nhất, phù hợp với cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất – thầy GTT.
Tại phần này, có một câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều bạn cũng hay phân vân: “Giữa sở thích và sở trường nên chọn cái nào?”. Trả lời: nếu các bạn làm theo sở thích -> kết quả đạt được sẽ kô cao, đến một lúc nào đó bạn sẽ kô thích nó nữa. Còn nếu các bạn làm theo sở trường -> kết quả sẽ đạt được tốt nhất, các bạn sẽ thích. Do vậy, nên chọn sở trường và phát huy sở trường của mình.
3. Năng lực cốt lõi:
Năng lực cốt lõi là năng lực quan trọng nhất để phát triển cuộc đời. Khi hành động kô dựa trên năng lực cốt lõi thì sẽ rơi vào chiến lược “Gihana” hay còn gọi là chiến lược “nghĩ gì làm nấy” ^^
Mục thứ 4 là mục loằng ngoằng và đau đầu nhất -> tôi tách ra thành 1 bài riêng để follow cho tiện!
… to be continue
Trước đây tôi cũng bị loằng ngoằng và nhập nhằng 2 cái định nghĩa này -> tôi sẽ cố gắng thể hiện lại 1 cách rõ ràng nhất! ^^

Một vài câu nói:
Mỗi 1 con người có 1 cuộc đời -> cần phải biết cuộc đời của mình dành cho cái gì và việc đó có đáng hay kô? – Thầy GTT
Tu thân, tích đức, tề gia, trị quốc – Khổng Tử
You make a living by what you get … But you make a life by what you give – Winston Churchill
Try not to become a man of success but rather to become a man of value – Albert Einstein

Định nghĩa Vision và Mission theo cách Hai lúa(thầy vẫn đùa với chúng tôi rằng: tư duy bác học nhưng ngôn ngữ phải Hai Lúa^^):
- Vision -> kiếm/đạt -> cái gì đó -> cho mình(thành đạt)
- Mission -> mang -> cái gì đó -> cho ai đó(thành công)
-> Khác biệt cơ bản nhất của 2 định nghĩa này nằm ở động từ mà tôi bold lên và nó thể hiện 2 khía cạnh của 1 vấn đề! Ngoài ra để phân biệt khái niệm thành đạt và thành công dựa trên kết quả cuối cùng là cho mình hay cho ai đó!
Con người sợ nhất điều gì? Và muốn được gì nhất?

Hình: con người đáng trọng và các loại người
Note: trong các loại người -> loại người giả nhân là đáng sợ nhất. Nói chuyện giang hồ chút , nếu các bạn có đọc Song Hùng Kỳ Hiệp hoặc Tiếu ngạo giang hồ: thì Giang Biệt Hạc hay Nhạc Bất Quần là những con người đáng sợ nhất -> họ có cái vỏ bọc của mình là 1 đại nhân thế nhưng sau lưng là các hành động tiểu nhân, ác, đại ác, … và quan trọng là mọi người kô biết điều đó để đề phòng và tránh xa.
Một cách định nghĩa khác về các loại người:
- Người thực dụng: đặt cái kiếm/đạt được lên trước tiên(Vision)
- Người lý tưởng: đặt cái mang lên trước tiên(Mission)
-> Các loại người:
- Người thực dụng ngu ngốc – hay còn gọi là người ích kỷ
- Người thực dụng khôn ngoan -> Recommend
Về loại người này: rất nhiều các doanh nhân nổi tiếng trên thế giới được đánh giá là thực dụng, điển hình là: Bill Gate -> Ông là người thực dụng ngu ngốc hay thực dụng khôn ngoan?
- Người lý tưởng thực tế -> Recommend
- Người lý tưởng sáo rỗng – hay còn gọi là người lý tưởng kô thực tế
Vậy, bạn chọn người nào để mình hướng tới?
Chia sẻ bản thân 1 chút, tại thời điểm này tôi đang nỗ lực hoàn thiện để trở thành 1 trung nhân(Win – Win). Còn theo định nghĩa thứ 2 và tự đánh giá bản thân: tôi là 1 người 51% thực dụng và 49% là lý tưởng -> Một người thực dụng 1 cách khôn ngoan, theo tôi nghĩ là như vậy! ^^
Vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất! Thầy GTT ^^
To be continue …
Đối với 1 cá thể nhỏ, 1 tập thể nhỏ -> kô cần hệ thống lý luận. Nhưng, đối với 1 cuộc đời lớn, 1 tập thể lớn -> cần phải có 1 hệ thống lý luận tốt. Đó là lý do tại sao, chúng tôi được nghiên cứu và rèn luyện về tư tưởng, hệ thống lý luận rất nhiều.
Theo lời thầy GTT
Nghe hoành tráng quá, trước hết tự bản thân mỗi người cứ chiến đấu tưng bừng cái đã. Đầu tiên, cần làm rõ một loạt các định nghĩa. Hầu hết các định nghĩa được nói bởi các vĩ nhân! Vì lời nói của các bác này sẽ thuyết phục và có trọng lượng hơn! ^^
Con người (click vào hình để xem hình lớn hơn)?


Hạnh phúc?
Happiness is what you think, what you say and what you do are harmony – Mahatma Gandhi.
Hạnh phúc kô phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường – Ernesto Che Guevara.
Nhân dịp Việt Nam mới được đánh giá trong top 5 về độ hạnh phúc của Hiệp hội kinh tế mới tại Anh, thầy GTT có chia sẻ với chúng tôi về các cung bậc cảm xúc:
 1. Lạc quan tếu: đây được gọi là “điếc kô sợ súng” hay “ếch ngồi đáy giêng coi trời bằng vung”
 2. Bi quan: đây là giai đoạn tiến hóa của lạc quan tếu khi trình độ nhận thức được nâng lên một bậc
 3. Lạc quan thật: đây mới là cảm xúc lạc quan thật khi con người đủ bản lĩnh chấp nhận sự thật và phấn đấu cho ngày mai tốt đẹp hơn.
Vậy dựa trên chỉ số hạnh phúc, đất nước chúng ta là lạc quan thật hay lạc quan tếu? Câu hỏi này tôi nghĩ, tự mỗi người phải cảm nhận riêng cho chính mình! ^^
Thành công?
Cân bằng và tối ưu hóa 4 món cơ bản sau:
 1. Sức khỏe: thể chất và tinh thần
 2. Sự nghiệp: tiền tài, địa vị, …
 3. Gia đình
 4. Bạn bè
Còn một loạt các định nghĩa cơ bản khác nhưng nó được lồng vào trong bài giảng, nếu tách ra đây mà đứng 1 mình thì hơi vô duyên.
… To be continue …
Qua 2 môn học: bàn về sự học và life management cộng thêm việc luộc 1 đống sách. Hiện tại đã có 1 hệ thống mới hoàn toàn và tổng hợp lại toàn bộ về các kiến thức trước đây + các kiến thức mới. Tôi sẽ chia sẻ qua từng buổi học và sẽ có tổng kết cuối cùng = bài thu hoạch sau môn học này.
Pre-work của môn học này đã được từng học viên hoàn thành nó trong vòng thi số 2: trong việc viết 3 bài luận. Và buổi học đầu tiên được bắt đầu = việc thảo luận rất thú vị giữa các nhóm với nhau(có 6 nhóm tất cả), chủ đề được đưa ra như sau:
Như thế nào là 1 cuộc đời đáng sống?
Sau 30′ làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ cử ra 1 thành viên trình bày quan điểm nhóm của mình trong 10′ và 15′ còn lại được dành cho phản biện. Do hôm đó là buổi trao đổi thoải mái nên tôi cũng kô ghi lại nhiều, chủ yếu là note lại để phản biện mà thôi. Sau đây, tôi xin tóm tắt lại về các tiếp cận và quan điểm chính của từng nhóm.
Nhóm 1: Dịch vụ chết giả – Giả sử bây giờ mình bỗng dưng “được” chết thì viễn cảnh mọi người nghĩ ra trong đầu là gì?
Nhóm 2: Tại sao bạn lại kô tự tử? Với cách mở đề rất shock nên nhóm này bị phản biện tưng bừng. ^^ Nhưng 1 tư tưởng xuyên suốt quá trình trình bày cũng như phản biện là: “1 cuộc đời đáng sống là 1 cuộc đời được nỗ lực phấn đấu cho 1 mục đích lớn nhất của cuộc đời hay còn gọi là ước nguyện”.
Nhóm 3: Cuộc đời đáng sống bao gồm 3 yếu tố: đam mê, cái mình làm giỏi nhất, cái mình làm tốt nhất cho xã hội. Và lúc này tư tưởng được mọi người tranh luận nhiều nhất: cuộc đời đáng sống có cần được xã hội thừa nhận hay là kô? (vấn đề này được tranh luận rất nhiều trong cả buổi thảo luận)
Nhóm 4: Cuộc đời “6 món” – viễn cảnh của “6 món” này là 1 cuộc sống rất hoàn hảo. Nhóm này trình bày quan điểm của mình = 1 vở kịch rất thú vị.
Nhóm 5: Tiếp cận vấn đề = giao điểm giữa con người và xã hội. Quan điểm của nhóm này cũng được đưa về: cuộc đời đáng sống có cần được xã hội thừa nhận hay là kô?
Nhóm 6: Cuộc đời đáng sống cần phải chứng minh được sự tồn tại của mình?
Trong buổi thảo luận này, life management được ví như là con voi, còn từng nhóm được coi như là các ông thày bói mù trong câu chuyện dân gian “Thầy bói xem voi”. Các nhóm tiếp cận life management theo các chiều khác nhau và các điểm nhìn khác nhau.
Ve vấn đề được mọi người trao đổi nhiều nhất “cuộc đời đáng sống có cần được xã hội thừa nhận hay là kô?”. Theo quan điểm của tôi. Mot cuộc đời đáng sống là một cuộc đời được sống cho chính mình, sống cho những hoài bão và lẽ sống của mình. Còn việc được xã hội thừa nhận hay kô nó là hệ quả mà do cách sống của người đó mang lại -> đầu tiên bản thân mỗi người sống sao cho kô hổ thẹn với chính mình và điều đó được xã hội chấp nhận thì đó là điều rất đáng để làm.
Buổi đầu tiên kết thúc, nhưng trong lòng học viên rất bứt dứt và khó chịu. Hix, nhưng rất tiếc là đã hơn 11h rồi, phải để hôm sau vậy! :D
Bàn Về Sự Học 
Đây là công cụ quản lý, định hướng phát triển kỹ năng sống tổng thể cho một con người do anh Hoàng Trọng Nghĩa sau một thời gian lọ mọ tìm ra -> chia sẻ cho tôi với anh Đặng Quang Đức.
Các nội dung tiếng Việt là do anh Đức dịch từ nguyên bản tiếng Anh (hiện tại bản tiếng Anh đã bị thất lạc, tôi có lọ mọ tìm lại nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thấy).
Để tìm hiểu nhiều hơn về 4-H các bạn có thể vào đây.
4-H

4H
Details
Skills
Cấp độ cần trải qua
HANDS
Giving
Community service Volunteering
Xây dựng cộng đồng, sau Level 1.
Leadership
Level 6
Responsible Citizenship
Level 6
Contribution to Group Effort
Teamwork 3 – quỹ giá trị của đội
Working
Marketable Skills
Level 5 – Công cụ marketing
Teamwork
Teamwork 1, 2
Self-Motivation
Level 5 – Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
HEALTH
Being
Self-Esteem
Level 6
Self-Responsibility
Level 6
Character
Level 5
Managing Feelings
Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
Self-Discipline
Level 6
Living
Healthy Lifestyle Choises
Level 6
Stress management
Level 2
Disease Prevention
Level 6
Personal Safety
Level 6
HEAD
Thinking
Learning to Learn
Level 2 – Tư duy 2
Decision making
Level 2 – Tư duy 2 bonus
Problem solving
Level 2 – Tư duy 2 bonus
Critical Thinking
Level 2 – Tư duy 2 bonus
Service Learning
Tư duy 2 – Những công cụ mạnh
Managing
Goal Setting
Level 4
Planing/Organizing
Level 5
Wise use of resources
Level 6
Keeping records
Level 3 – Tư duy 2
Resililency
Level 4 – Tư duy 1, 2, 3
HEART
Relating
Communication
Level 4
Cooperation
Teamwork 1, 2, 3
Social Skills
Level 5
Conflict Resolution
Level 3
Accepting Differences
Level 3
Caring
Nurturing Relationships
Level 5
Sharing
Level 5
Empathy
Level 5 – Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
Concern for others
Level 6

Level Detail

Nội dung các level
Các mục tiêu
Mục
Nội dung soft skills
Mục tiêu cần đạt được
Level 0
Triết lý 4H – Dịch và làm rõ
Biết được triết lý để học tập, tham gia rèn luyện các thành phần của triết lý một cách cố gắng nhất, hăng hái nhất,cảm nhận được sự khác biệt và tầm quan trọng của soft skills.
Level 1
Planning your life – Chiến lược sống
Tự xác định được mục đích sống của mình, tự biết là còn rất nhiều công cụ khác phải học trong cuộc sống nếu muốn đạt được mục đích đó, thay đổi thái độ trong việc nhìn mọi người và vấn đề.
Tư duy 1 – Làm quen với các công cụ mềm
Hiểu được công cụ mềm là gì, sử dụng được 1 số các công cụ đó ở mức độ có hiệu quả.
Giao tiếp 1 – Căn bản
Tự tin hơn trong việc nói chuyện với mọi người, nắm được các cơ chế điều khiển việc giao tiếp và lắng nghe của bản thân.
Teamwork 1 – Xây dựng đội
Mục đích, giá trị, tầm nhìn và các công cụ cho một đội làm việc hiệu quả; Biến nhóm thành một đội thật sự.
Teambuilding 1 – Picnic nội thành
Xả stress và gia tăng giá trị cộng đồng đối, biết được một số trò chơi ứng dụng kỹ năng mềm.
Level 2
Quản lý stress
Hiểu được cơ chế sinh ra stress, điểu khiển cơ chế đó và quản lý các tình trạng căng thẳng gây ra stress.
Thuyết trình 1 – Tâm lý tự tin
Kỹ năng thuyết trình căn bản, sử dụng phi ngôn từ, cách thiết lập nội dung một bài thuyết trình hiệu quả.
Tư duy 2: Ứng dụng các công cụ mạnh
Sơ đồ tư duy nâng cao, 6 mũ, brainstorming;
Ứng dụng cao cấp của 6 mũ trong giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, thiết lập dự án, tư duy tổng thể, tư duy hệ thống;
Các kỹ thuật học tập, ghi nhớ đạt hiệu quả cao;
Ứng dụng được 3 kỹ thuật brainstorming.
Teamwork 2 – Công cụ của đội
Công cụ cốt lõi nhất trong một đội: Công cụ tư duy, giải quyết vấn đề, lập chiến lược, chiến thuật, lập kế hoạch, công cụ thông tin, công cụ phân tích, sử dụng nguồn lực.
Kỹ năng giải quyết vấn đề – Ra quyết định
(Tư duy 2 bonus)
Ứng dụng 6 mũ trong giải quyết vấn đề.
Nắm được cách thức mà một vấn đề nảy sinh, giải quyết vấn đề từ trước lúc có vấn đề.
Teambuilding 2 – Picnic ngoại thành
Xả stress, tăng tính gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động trò chơi đồng đội trong quá trình đi chơi.
Level 3
Quản lý thời gian – Thói quen
Lập kế hoạch trong những khoảng thời gian ngắn, Quản lý thực hiện việc thực hiện kế hoạch đó;
Tập luyện những thói quen tốt trong cuộc sống và công việc.
Thuyết trình 2 – Cảm xúc hội trường
Nắm bắt và điều khiển được mạch cảm xúc của hội trường;
Giải pháp cảm xúc cho những kiểu hội trường khác nhau.
Nghệ thuật thuyết phục 1
Nắm được cốt lõi của việc thuyết phục người khác;
Các công cụ trong việc thuyết phục lòng người;
Có ý thức về nghệ thuật gây ảnh hưởng tới mọi người.
Giao tiếp 2 – Cấu trúc, truyền đạt
Hiểu được cấu trúc của một cuộc giao tiếp đạt hiệu quả;
Sử dụng các phi ngôn từ, cấu trúc từ nội dung và sự đồng cảm tạo ra những công cụ truyền đạt hiệu quả.
Teamwork 3 – Quỹ giá trị của đội
Hiểu được bản chất của một tổ chức là thực hiện quản lý và điều khiển quỹ giá trị của tổ chức đó;
Hiểu được quy luật tồn tại và phát triển của bất kì tổ chức nào là luân chuyển giá trị;
Sử dụng được công cụ để luân chuyển và sử dụng quỹ giá trị.
Teambuilding 3 – Picnic 2 ngày
Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội; no deposit online casino bonusesThực hiện việc thiết lập kế hoạch xây dựng đội riêng trong tương lai.
Level 4
Tư duy 3 – Sáng tạo
Nắm được các phương pháp sáng tạo;
Kỹ thuật sáng tạo 6 kiểu kích thích;
Ứng dụng tư duy sáng tạo, phương pháp rèn luyện sự sáng tạo mọi lúc mọi nơi.
Nghệ thuật thuyết phục 2 -
Tán tỉnh và lấy lòng người
Tháp Maslow – các nhu cầu của con người;
Hiểu quy tắc thuyết phục theo 5 loại nhu cầu của maslow;
Hiểu và điều khiển được cảm xúc của đối tác.
Kỹ năng office và thông tin
Biết và nâng cao cách sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin; phân tích thông tin; ứng dụng trong lập kế hoạch;
Các kỹ năng văn phòng, tin học văn phòng và văn hóa công ty
Kỹ năng lập kế hoạch
Ứng dụng các công cụ tư duy 6 mũ trong việc lập kế hoạch;
Kỹ năng thiết lập tầm nhìn, vạch mục tiêu và lập chiến lược cho bản kế hoạch, quản lý rủi ro và kiểm soát thực hiện.
Leadership 1 – Phong cách và bản chất
Bản chất của sự lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo;
So sánh lãnh đạo và quản lý;
Các kỹ năng cần có của một người leader;
Hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức và hiểu biết về kỹ năng mềm.
Teambuilding 3 – Picnic 2 ngày
Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội; Thực hiện việc thiết lập kế hoạch xây dựng đội riêng trong tương lai, chia sẻ tổng quan về KNM.
Level 5
Tư duy 4 – Trí tuệ xúc cảm
Hiểu được bản chất của mọi vấn đề trong kỹ năng mềm phần lớn phát sinh từ trí tuệ cảm xúc, việc điều khiển mọi hành vi cá nhân cũng là việc điểu khiển cảm xúc, hiểu được lãnh đạo cũng là khả năng điều khiển cảm xúc của người khác, ứng dụng được một số công cụ điều khiển cảm xúc.
Leadership 2 – Sức mạnh dẫn dắt
Thiết lập và kiểm soát mục tiêu của người khác;
Truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần;
Hoạch định chiến lược, trao quyền và nguồn lực để thực hiện;
Giúp đỡ thành viên hoàn thành mục tiêu;
Kiểm soát thất bại, phân chia và gánh vác trách nhiệm.
Nghệ thuật thuyết phục 3 – Đàm phán
Hiểu và sử dụng được một số nghệ thuật đàm phán, 12 quy tắc thuyết phục; bản chất của thuyết phục;
Thực hành thành thạo các nguyên tắc thuyết phục.
Tinh thần doanh nhân
Quy luật tạo ra hoặc hoàn thiện giá trị trong kinh doanh;
Quy luật hệ thống kinh doanh, quy luật luân chuyển giá trị;
Tính trách nhiệm xã hội của doanh nhân khi thành đạt;
Công cụ phân tích thông tin, nguồn lực
PEST, SWOT, BOSTON, BCG,…
Các công cụ marketing
Phân tích thông tin; Hoạch định chiến lược marketing; hoạch định chiến thuật; ngân sách…;
Một số chiến lược và chiến thuật marketing thường dùng.
Lập và quản lý dự án, kế hoạch
Đánh giá ý tưởng của dự án; Kiểm soát độ khả thi và khả năng sinh lãi, hoàn vốn và các yếu tổ khác trong dự án;
Thiết lập dự án, các yếu tố của dự án; kêu gọi đầu tư và quản lý nguồn lực trong dự án; đánh giá khả năng thực hiện…
Quản lý thực hiện dự án và kiểm soát các yếu tố phát sinh;
Teambuilding 3 – picnic 2 ngày
Xả stress và gia tăng giá trị đoàn kết trong cộng đồng hoặc trong các đội dự án; Thực hiện việc thiết lập dự án riêng và đánh giá ý tưởng của từng dự án.
Level 6
Khả năng ứng biến trước tình huống khẩn cấp, tình huống nguy hiểm, phản xạ an toàn cá nhân
Hướng tới một con người hoàn hảo
trong mọi suy nghĩ
và hành động, đạt tiêu chuẩn 4-H.
Xây dựng thói quen tốt cho cuộc sống, tập luyện các môn thể thao
Rèn luyện thói quen về chất lượng
Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác
Rèn luyện tính trung thành
Rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân và tự giải trí
Rèn luyện tính chăm chỉ sạch sẽ, gọn gàng, sắp xếp hợp lý
Rèn luyện sự tin cậy vào người khác
Rèn luyện tính kiên nhẫn, kiên định
Kỹ năng thay đổi linh hoạt, thích ứng môi trường mới
Kỹ năng tự học hỏi, tự mở rộng kiến thức, phương pháp tự học và chia sẻ các phương pháp tự học
Bài kiểm tra
Đánh giá được năng lực hiện tại của mình;
Sau bài kiểm tra: thiết lập lại toàn bộ kế hoạch cho sự nghiệp và tiến hành thực hiện kế hoạch đó.
Cách áp dụng 4-H vào Quản trị cuộc đời theo kinh nghiệm của tôi, các bạn có thể thử áp dụng như sau:
· Thấu hiểu bản thân? Hay trả lời các câu hỏi? Tôi là ai? Tôi như thế nào?
· Nó cũng có thể giúp các bạn trả lời các câu hỏi: 1 năm nữa tôi là ai? Tôi như thế nào? … tương tự với 5 năm, 10 năm.
·        Yểm trợ cho Chiến lược sống của các bạn.
·        Hay chỉ đơn giản giúp các bạn rèn luyện cho mình những kỹ năng còn thiếu xót.
·        … Và còn rất nhiều các cách áp dụng khác mà các bạn có thể nghĩ ra và thử cho mình (như tôi đã sử dụng cho bài viết: Con đường của tôi)
Chúc các bạn có chiến lược thực sự phù hợp cho cuộc đời của mình.

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ