Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hướng dẫn chèn code dự báo thời tiết cho blog

ướng dẫn chèn code dự báo thời tiết cho blog

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi
code:
<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48820.gif"alt="Ha Noi" height="41" width="127">

Các thành phố còn lại

Cố đô Huế

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif"alt="Co Do Hue" height="41" width="127">

Tp Hồ Chí Minh

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48900.gif"alt="Ho Chi Minh" height="41" width="127">

Tp Ðà Nẵng

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif"alt="Da Nang" height="41" width="127"><br /><br />


CAO BẰNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48808.gif" alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

BẮC KẠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48810.gif" alt="Click for Bac Can, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

SƠN LA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48806.gif" alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

LẠNG SƠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48830.gif" alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

LÀO CAI (SAPA)

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48803.gif" alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>THÁI NGUYÊN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48831.gif" alt="Click for Thai Nguyen, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

MÓNG CÁI – QUẢNG NINH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48838.gif" alt="Click for Mong Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

NAM ĐỊNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48823.gif" alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

THANH HÓA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48840.gif" alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

VINH – NGHỆ AN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48845.gif" alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

HÀ TĨNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48846.gif" alt="Click for Ha Tinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48848.gif" alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

HUẾ

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif" alt="Click for Hue, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> >

ĐÀ NẴNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif" alt="Click for Da Nang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

HOÀNG SA – ĐÀ NẴNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48860.gif" alt="Click for Hoang Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

QUY NHƠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48870.gif" alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

NHA TRANG – KHÁNH HÒA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48877.gif" alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

TRƯỜNG SA – KHÁNH HÒA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48920.gif" alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ