Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Nhóm để trở thành triệu phú - Phần 10: Sự biểu lộ thứ 4


TÔI THU HÚT NHÓM LÝ TƯỞNG CỦA TÔI

CÙNG NHAU
Để trở nên siêu thành công, tôi thu hút Nhóm lý tưởng hoàn hảo.
Với giấc mơ phù hợp  và nhóm phù hợp
Tôi biết có thể làm nên những điều kỳ diệu.

MỌI NGƯỜI
Tôi biết mình yếu chỗ nào và đặc biệt ở điểm nào
Tôi thu hút những người đặc biệt ở những điểm mà tôi yếu.
Nhóm lý tưởng của tôi được hình thành bởi những cá nhân tận tụy với cùng mục tiêu.
Chúng tôi cùng chí hướng. Chúng tôi tôn trọng, phụ thuộc và tin tưởng lẫn nhau.

LÀM NÊN
Nhóm lý tưởng có lối vào tất cả những nguồn lực tôi cần, vốn, thông tin, thị trường, tầm nhìn, và những mối liên lạc.
Chúng tôi làm việc cùng nhau hòa hợp với sự nỗ lực nhẹ nhàng.

NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU
Tôi được ủng hộ
Tôi cảm thấy dược hỗ trợ từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.
Bởi vì tôi hỗ trợ chính mình và những người khác một cách tích cực và đúng đắn, tất cả những người khác ủng hộ tôi một cách đáng yêu, đúng đắn và hoàn toàn.
Cuộc sống của tôi tốt đẹp và đầy những phép màu.
Tôi là một người mắc bệnh hoang tưởng: tôi mong đợi mọi người làm lợi cho tôi.
Tôi tận hưởng những mối quan hệ, tình cảm và gia đình của mình.
Lúc nào tôi cũng làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn.

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ