Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Nhà Cố Vấn phần 11: Tóm tắt một phút

Nhà cố vấn
1.    Mỗi người thành công đều có những nhà cố vấn. Một nhà cố vấn là con đường ngắn cho tầm nhìn xa, sự tài giỏi và sự kiên nhẫn.
2.    Cố vấn là một dang lực đòn bẩy có tác động mạnh. Rút tỉa từ kinh nghiệm của nhà cố vấn là cách dễ dàng nhất, an toàn nhất và nhanh nhất để leo lên Ngọn núi của nhà triệu phú.
3.    Các nhà cố vấn ở khắp mọi nơi. Mỗi người bạn gặp có thể “tình cờ” dạy bạn điều gì đó để thúc đẩy mục tiêu của bạn.
4.    Các nhà cố vấn không cần thiết phải là con người. Bất cứ điều gì khiến cho bạn thay đổi hướng đi trong cuộc sống – một căn bệnh đe dọa tính mạng, mất việc, đọc một quyển sách, hay chạm trán với một con vật – cũng có thể là một nhà cố vấn.
5.    Không ngừng tìm kiếm những mối quan hệ cố vấn. Khi bạn nhận thấy chính mình thiếu bất kỳ điều gì – một thái độ, một sự nhận thức, một kỹ năng, một thói quen, một kỹ thuật, hay một chiến lược – tìm kiếm một nhà cố vấn để chỉ cho bạn con đường tắt.
6.    Tập hợp một Nhóm lý tưởng của những anh hùng mà bạn yêu thích nhất trong hiện tại và quá khứ. Hình thành một Nhóm lý tưởng bao gồm những nhà lãnh đạo mà bạn chọn lựa. Hình dung có thể nhờ họ tư vấn như thể là họ đang nói chuyện trực tiếp với bạn.
7.    Đặt mục tiêu tìm kiếm ít nhất một nhà triệu phú một tháng. Yêu cầu được làm một cử tọa trực tiếp, bằng điện thoại hay thư điện tử để “cạy cửa” kho tàng trí tuệ của nhà cố vấn triệu phú của bạn.
8.    Loại nhà cố vấn tốt nhất là nhà cố vấn chuyển hóa. Một nhà cố vấn chuyển hóa tạo ra một phạm vi mà trong đó bạn trải nghiệm các bí quyết.


 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ