Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Kinh Doanh - Bước 3: Kế hoạch tiếp thị một phút

Hoàn thành kế hoạch tiếp thị bốn bước này trước khi bạn khởi đầu một công việc kinh doanh. Xem lại nó một phút mỗi ngày. Nó sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên.

MỘT. Bức tranh lớn: Những điều kiện bên ngoài nào sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi năm nay?

Xem xét sáu khuynh hướng chính trong lĩnh vực của bạn. Xác định một cơ hội (+) và một thách thức (-) đối mặt với công việc làm ăn của bạn trong năm tới:
Nền kinh tế:    (+)……………………    (-)………..………..
Những đối thủ lớn:    (+)……………………    (-)………………….
Công nghệ:     (+)……………………    (-)………………….
Sinh thái học:    (+)……………………    (-)………………….
Xã hội/ Văn hóa:     (+)……………………    (-)………………….
Pháp lý/ Chính trị:     (+)……………………   
    (-)…………………….
HAI. Điểm đến của tôi: Mục tiêu kinh doanh trong năm sau của tôi là gì?
Những mục tiêu tài chính của tôi. Những mục tiêu tiếp thị thêm vào:

Mục tiêu doanh số năm đầu    Tổng số đơn vị bán được?
tiên của tôi là bao nhiêu?
$.....................................................    ………………………………
Trừ đi bao nhiêu chi phí sản xuất?    Tổng số khách hàng trong
        cơ sở dữ liệu?
$.....................................................    ………………………………
Trừ đi bao nhiêu chi phí tiếp thị?    Nhằm cải tiến chất lượng sản
        phẩm?
$.....................................................    ……………………………….
Trừ đi bao nhiêu tổng phí?        Nhằm cải thiện chi phí từng
        việc bán hàng?
$.....................................................    ……………………………….
Lợi nhuận/ hay lỗ dự kiến của tôi là    Tổng số tiền quyên góp cho
bao nhiêu?        Hội từ thiện?
$......................................................    ……………………………….

BA. Các khách hàng của tôi: Ai là các khách hàng của tôi và họ muốn gì?

Phỏng vấn những người thành công trong lĩnh vực của bạn mà không phải là đối thủ và khám phá những thông tin sau đây:
Khách hàng hoàn hảo sẽ như thế nào? Tuổi_______Giới tính_________Nghề nghiệp________Thu nhập________Nơi ở________
Khách hàng hoàn hảo của tôi muốn gì?
Tiện ích nào của sản phẩm của tôi mà khách hàng hoàn hảo đánh giá cao nhất?
BỐN. Các hệ thống tiếp thị của tôi: Tôi sẽ tìm và phục vụ những khách hàng của mình một cách hiệu quả như thế nào?
Sản phẩm: Khi biết được những nhu cầu của khách hàng và sản phẩm của các đối thủ, tôi có thể xác định sản phẩm của mình vượt trội như thế nào? USP của tôi là gì?
Lợi ích cuối cùng (U) của tôi là gì?___________________________
Đề nghị tuyệt vời (S) của tôi là gì?____________________________
Lời hứa có tác động mạnh mẽ (P) của tôi là gì? __________________
Giá cả: Tôi sẽ đóng gói các sản phẩm như thế nào để nó được xem là “siêu giá trị” so với những sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh?
Phân phối: Tôi sẽ giao sản phẩm của mình cho khách hàng một cách tiện lợi và nhanh chóng như thế nào (trực tiếp cũng như qua các kênh trung gian)?
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
Quảng cáo và công khai: Xếp hạng thứ tự mà trong đó bạn sẽ thử nghiệm các kênh khác nhau của những phương tiện truyền thông miễn phí cũng như phải trả tiền để thu hút những người dẫn đầu đủ tiêu chuẩn:
Radio_________TV__________Báo__________Thư tín trực tiếp________Internet________PR miễn phí_________Khác________
Việc bán các nhân: Xếp hạng vị trí của các phương pháp mà bạn sẽ thử nghiệm để thay đổi những người dẫn đầu đủ tiêu chuẩn sang các khách hàng trả tiền:
Điện thoại trong nước_________Tiếp thị từ xa ngoại vùng_________Internet__________Trực tiếp________Các nhóm________Thư tín trực tiếp_________Bán sỉ_________Khác
Khuyến mãi bán hàng: Lời đề nghị đặc biệt nào mà tôi sẽ thử để kích thích những thử nghiệm sản phẩm đầu tiên của tôi?
Thông tin tiếp thị: Tôi sẽ theo dõi và phân tích các hoạt động tiếp thị hàng tuần của tôi để đo lường sự tiến bộ trước những mục tiêu một năm của tôi như thế nào?
Các chuyên gia tiếp thị: Chuyên gia nào tôi sẽ nhờ cố vấn để giúp tôi tối đa hóa việc tiếp thị?

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ