Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bất Động Sản - Bước 1: Lần theo ngọn núi triệu phú

Được thôi. Bạn phù hợp. Bạn có động lực. Ngọn núi triệu phú nào bạn nên leo? Chúng tôi đã chia sẻ với bạn rằng chỉ có rất ít Ngọn núi triệu phú.

Nhưng mỗi Ngọn núi triệu phú này có nhiều con đường lớn hay những đường mòn để lên đến đỉnh. Mỗi con đường mòn là một cách tạo ra của cải có hệ thống và độc đáo. Nếu bạn không nhận ra những con đường mòn kinh doanh này, bạn không thể sử dụng chúng. (Giống như nếu bạn chưa bao giờ thấy chiếc xe ô tô, bạn không thể hình dung nó có thể hữu ích với bạn như thế nào.) Việc chỉ ra cho bạn những công cụ giàu có khác nhau này có thể làm bừng lên khả năng tưởng tượng của bạn.

Hãy bắt đầu bằng bất động sản…

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ