Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Để kết thúc bán hàng có hiệu quả

Kết thúc bán hàng là làm cho khách hàng tiềm năng chấp nhận mua hàng của mình. Khi bạn đã có đủ thông tin về khách hàng tiềm năng, tìm hiểu được nhu cầu của họ và chứng tỏ cho sản phẩm - dịch vụ của bạn có thể đáp ứng được những nhu cầu đó, thì đây chính là lúc có thể đề nghị họ đặt hàng. Những lời khuyên dưới đây có thể giúp thực hiện quá trình này thuận lợi và tự nhiên. Kết thúc bán hàng là làm cho khách hàng tiềm năng chấp nhận mua hàng của mình. Khi bạn đã có đủ thông tin về khách hàng tiềm năng, tìm hiểu được nhu cầu của họ và chứng tỏ cho sản phẩm - dịch vụ của bạn có thể đáp ứng được những nhu cầu đó, thì đây chính là lúc có thể đề nghị họ đặt hàng. Những lời khuyên dưới đây có thể giúp thực hiện quá trình này thuận lợi và tự nhiên.
Có cơ sở để tự tin không?
Trong quá trình bán hàng, nếu bạn tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng và giúp họ hiểu được rằng những thứ mà bạn đang bán có thể đáp ứng được nhu cầu của họ, thì việc "kết thúc" là không cần thiết. Nếu bạn thường xuyên do dự làm thế nào để "kết thúc" thì có lẽ nên xem xét lại việc xác định nhu cầu khách hàng và cách thức quảng bá lợi ích của sản phẩm - dịch vụ của bạn.
Tiếp cận với người ra quyết định
Hãy đảm bảo rằng bạn đã tiếp cận được với người ra các quyết định mua hàng. Đôi khi người ta  không thể mua sản phẩm - dịch vụ của bạn chỉ đơn giản là họ không có quyền quyết định. Trong trường hợp này, bạn phải tìm ra được người có quyền ra quyết định.
Đưa ra thời hạn
Nếu như bạn gặp một khách hàng đang do dự khi mua sản phẩm, bạn có thể "kết thúc" bằng cách nói với họ rằng sản phẩm của bạn sẽ hết nếu quá một ngày cụ thể nào đó. Tuy nhiên, điều này cũng có thể gặp rủi ro lớn, bởi vì nó ngầm mang ý nghĩa rằng bạn sẽ không giao dịch với khách hàng này trong tương lai gần, vì nếu làm vậy, chẳng qua bạn tự bịa ra chuyện hết hàng hay sao?. 
Tính toán trên cơ sở thời điểm khách hàng cần sản phẩm của bạn.
Phải biết được khi nào khách hàng cần sản phẩm - dịch vụ của bạn và tính toán để cho thấy được việc "kết thúc" lúc đó là rất quan trọng.
Đề cập khả năng tăng giá
Ví dụ doanh nghiệp của bạn có kế hoạch tăng giá vào tháng sáu, thì hãy bắt đầu mời gọi khách hàng mua sản phẩm từ tháng ba trước khi giá tăng. Hãy nhớ rằng bạn thông báo chủ yếu là để cung cấp một dịch vụ cho khách hàng tiềm năng, chứ không hăm dọa để họ buộc phải mua hàng. Điều này không chỉ giúp bạn tiếp cận khách hàng mà còn làm khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn đánh giá cao việc thông báo trước của bạn.
Đề cập ảnh hưởng của việc chậm mua hàng
Hãy hỏi khách hàng để họ nói ra những thiệt hại nếu họ không mua sản phẩm của bạn. Ví dụ: một rủi ro không được bảo hiểm, một tai nạn xe hơi vì không điều chỉnh máy móc hay thay lốp mới, hay một chiến dịch bán hàng không thành công vì không tiến hành nghiên cứu thị trường. Thiệt hại có thể là tiền bạc, thời gian, danh tiếng và nhiều thứ khác nữa.

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ