Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Quyền lợi của thành viên CLB Triệu Phú Thuộc Hội Triệu Phú

Các quyền lợi của thành viên
1.     PR truyền thông cho doanh nhân và doanh nghiệp thể hiện đẳng cấp doanh nhân: có bài viết pr khi tham dự hội viên do nhà báo chuyên nghiệp viết và đăng tải trên báo điện tử hội triệu phú.
Một buổi họp mặt của CLB Triệu  Phú 
2.     Nhận giấy chứng nhận doanh nhân đẳng cấp, Kỷ niệm chương của hội triệu phú, thẻ hội triệu phú VIP có công dụng ưu đãi sử dụng dịch vụ của các thành viên tham gia giảm giá 5 -50% và truyền thông cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi…..
3.     Phát triển kinh doanh: bằng cách kết nối cộng đồng doanh nhân triệu phú cả nước thông qua chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, vui chơi giải trí kết bạn mở rộng mạng lưới bán hàng hiệu quả.

4.     Giới thiệu, quảng bá, nâng cao hệ thống nhận diện thương hiệu: Đăng tải thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin Hội Triệu Phú 

 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ